پروژه های اتمام شده و در حال اجرا توسط اعضا هییت مدیره

1- کارخانه ساخت قالب های فلزی سگمنت های پل های پیش تنیده پس کشیده

2- پروژه تقاطع های غیر همسطح شهید کلهر (کاروانسرا سنگ 1 و 2)

3- تولید سگمنت های پل های پیش تنیده پس کشیده در کارخانه شهید ولی زاده

4- تقاطع غیرهمسطح شهید جناح و شیخ فضل الله تهران

5- پل های طبقاتی شهید صدر تهران

6- پروژه ده مجنون (شهدای مدافع حرم) کرمانشاه

7- تقاطع غیرهمسطح شهید بندر (چهارشیر) اهواز

8- پروژه مسکن ملی شهرک مهرگان قزوین

9- پروژه ساختمان تاسیسات (HVS) مترو پرند

10- پروژه ساختمان اداری آماد و پشتیبانی کوثر

11- پروژه ساختمان های مدارس 14 کلاسه بهارستان

12- پروژه نصب کالورت های فرودگاه مهرآباد

13- پروژه نصب شاه تیرهای خیالستان زندگی- اتوبان امام علی حد فاصل تقاطع سبلان و گلشن دوست