نصب شاهتیرهای خیالستان زندگی
اجرای دیوارهای حائل میدان فتح تهران
پروژه ساختمان HVSمترو پرند
پروژه تقاطع غیر همسطح ده مجنون کرمانشاه
پروژه تقاطع غیرهمسطح چهارشیر اهواز
پروژه تولید قالب های فلزی تقاطع غیرهمسطح چهارشیر اهواز
ساختمان اداری آماد و پشتیبانی کوثر
نصب کالورت های فرودگاه مهرآباد
نصب مدارس 14 کلاسه بهارستان

در سال 1392 هجری شمسی شرکت صدف گستران قرن به شماره ثبت 438048 و شناسه ملی 1400345992 به ثبت رسید و با توجه به اینکه موسسان و سهام داران این شرکت در پروژه های عمرانی بزرگ و تقاطعات غیرهمسطح تاثیر گذار در عمران و آبادانی ایران عزیزمان قبول مسئولیت نموده بودند و موظف به اتمام و اختتامیه پروژه های تحت مدیریتشان بودند، مراحل تکمیلی ثبت شرکت به تاخیر افتاد. ولی هم اکنون دیگر وقت آن رسیده بود که صدف گستران قرن پل ها، راهها، سدها، کانال ها و ساختمان ها و … را همچون مرواریدی در صدف به بالاترین سطح کیفیت و استاندارد در ایران پهناور بگستراند.

امید است در این راه با عنایات و حمایت های مجریان و دست اندرکاران مربوطه به موفقیت های بزرگ نائل گردد.

پیش و در حین تاسیس ، سهامداران و اعضا این شرکت هر یک در پروژه های زیر جزء مدیران پروژه و مسئولان ارشد اجرایی بوده اند که در زیر به آن اشاره شده است.